Opnamedag 4

Een nieuwe mooie dag, opgeladen batterijen en nieuw beeldmateriaal zorgen voor een aanvulling van het verhaal. Fijne mensen die vrijwillig willen meewerken aan onze voorbereidingen zijn altijd mooi meegenomen. Wij zijn hen daarom ook enorm dankbaar.